Ověřovací zkoušky ZZ

Ověřovací zkoušky zdvihacích zařízení jsou prováděny před uvedením nového jeřábu do provozu. Při zkoušce je prověřován bezpečný provoz hydraulického nakládacího jeřábu a celkově se posuzuje shoda s danou legislativou. Zkoušku zajišťuje  provozovatel zařízení a provádí revizní technik. Zkouška je prováděna dle ČSN  27 0142:2014.