Legislativa

Ověřovací zkoušky ZZ

Ověřovací zkoušky zdvihacích zařízení jsou prováděny před uvedením nového jeřábu do provozu. Při zkoušce je prověřován bezpečný provoz hydraulického nakládacího jeřábu a celkově se posuzuje shoda s danou legislativou. Zkoušku zajišťuje provozovatel zařízení a provádí revizní technik. Zkouška je prováděna dle ČSN 27 0142:2014.

Revize ZZ dle ČSN 27 0142:2014

Při revizi zdvihacího zařízení je prováděno zjišťování celkového technického stavu hydraulického nakládacího jeřábu z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou a funkční zkouškou. Revize a revizní zkoušky provádí revizní technik. Zkouška je prováděna v intervalu jedenkrát za rok.

Revizní zkoušky ZZ dle ČSN 27 0142:2014

Při revizi zdvihacího zařízení je prováděno zjišťování celkového technického stavu hydraulického nakládacího jeřábu z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou a funkční zkouškou a následně zkouškou se zatížením. Zkouška je prováděna v intervalu jedenkrát za dva roky.

Zvláštní posouzení technického stavu ZZ

Zvláštní posouzení technického stavu nakládacích jeřábů jako zdvihacích zařízení, je nutno provádět při naplnění jejich životnosti (jestliže se jeřáb přibližuje k projektovaným omezujícím podmínkám), nebo po dosažení 10 let od data výroby.

Školení obsluh ZZ

Provádíme základní a periodické školení pracovníků v oblasti hydraulických nakládacích jeřábů. Školení je v souladu s platnou legislativou, Zákonem č. 262/2006 Sb. - Zákoníkem práce, a Zákonem č. 309/2006 Sb. Školení odpovídá požadavkům ČSN ISO 12 480-1 a normám souvisejícím, jejichž znalosti jsou předpokladem pro získání Oprávnění obsluhy zdvihacích zařízení (dříve Jeřábnický a Vazačský průkaz).